Sikafloor 400 N Elastic+

Sikafloor 400 N Elastic+ jednoskładnikowa, poliuretanowa, elastyczna powłoka posadzkowa na balkony i tarasy.

Opis produktu
Sikafloor 400N Elastic+ to jednoskładnikowa, bardzo elastyczna, barwna, jednoskładnikowa powłoka poliuretanowa. Charakteryzuje się niską zawartością rozpuszczalnika i odpornością na promieniowanie UV. Nadaje się do nanoszenia natryskiem i wałkiem.

Zastosowanie

 •  Do wykonania gładkiej lub antypoślizgowej, wodoszczelnej przenoszącej zarysowania posadzki na podłożu betonowym i jastrychu cementowym
 •   Pod lekkie lub średnie obciążenia
 •   Na balkonach, tarasach, schodach, kładkach dla pieszych itp.

Właściwości

 •  Wysoka elastyczność
 •   Mostkuje rysy i pęknięcia podłoża
 •   Powłoka wodoszczelna
 •   Odporna na promieniowanie UV
 •   Odporna na warunki atmosferyczne
 •   Odporna na ścieranie
 •   Możliwość uzyskania antypoślizgowej powierzchni
 •   Łatwe nanoszenie wałkiem, pędzlem lub natryskowo

Badania Aprobaty / Normy
Powłoka ochronna do betonu zgodnie z wymaganiami EN 1504-2:2004 oraz EN 13813:2002, DoP 02 08 05 01 002 0 000003 1008 certyfikowana przez Jednostkę Zakładowej Kontroli Produkcji 0921 i uprawniająca do znakowania CE

sikafloor 400 n zastosowanie

Dane produktu
Barwa Barwna ciecz Dostępna w szerokiej palecie barw
Opakowanie Puszka 6 kg
Składowanie Warunki składowania / Czas przydatności do użycia
Produkt przechowywany w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnych opakowaniach w suchych warunkach w temp. od +5°C do +30°C najlepiej zużyć w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji.

Dane techniczne
Baza chemiczna Poliuretan
Gęstość ~ 1,5 kg/dm3 (w +23°C) (PN-EN ISO 2811-1)
Zgodnie z Dyrektywą Unijną 2004/42, maksymalna dopuszczalna zawartość Lotnych Związków Organicznych (Kategoria produktu II A / i typ sb) dla produktu gotowego do użycia wynosi 500 g/l (ograniczenie 2010).
Maksymalna zawartość Lotnych Związków Organicznych w Sikafloor 400 N Elastic+ wynosi <500 g/l
Zawartość części stałych ~ 72% (objętościowo) / ~ 85% (wagowo)

Właściwości mechaniczne
Wydłużenie przy zerwaniu
W temp. +23°C: ~ 450% (7dni / +23°C) (DIN 53504)
W temp. -20°C: ~ 120% (7dni / +23°C)

Odporność
Odporność chemiczna Materiał odporny na działanie wielu związków chemicznych. Szczegóły w tabelach odporności materiałów Sikafloor dostępnych na żądanie.
Uwaga: Wino, kawa, liście i płatki kwiatów itp mogą powodować niewielkie odbarwienia powierzchni, nie mają jednak wpływu na właściwości użytkowe produktu. W celu uniknięcia powstawania przebarwień powłokę Sika floor 400 N Elastic+ należy dodatkowo pokryć powłoką Sikafloor 410.
Odporność termiczna
Odporność w suchym środowisku Stałe +50°C
Średnio trwałe do 7 dni +80°C
Krótkotrwałe do 8 godz. +100°C

Informacje o systemie
Struktura systemu System dla lekkich obciążeń (grubość warstwy: 0,3 – 0,6 mm)
Zagruntowanie: 1 x Sikafloor 400N Elastic+ +5% wagowo rozcieńczalnika C
Warstwa wierzchnia: 1 x Sikafloor-400 N Elastic+

System dla średnich obciążeń (grubość warstwy: 0,5 – 1,1 mm)
Zagruntowanie: 1 x Sika floor 400 N Elastic+ +5% wagowo rozcieńczalnika C
Warstwa wierzchnia: 2 x Sikafloor-400 N Elastic+

System dla średnich obciążeń + wykończenie powierzchni (grubość warstwy: 0,5- 2,0 mm)
Zagruntowanie: 1 x Sikafloor 400 N Elastic+ +5% wagowo rozcieńczalnika C
Warstwa wierzchnia: 2 x Sikafloor-400 N Elastic+ + lekka posypka kolorowymi chipsami (opcjonalnie)
Powłoka matująca 1 x Sikafloor-410

System dla dużych obciążeń (grubość warstwy: 1,5 – 2,0 mm)
Zagruntowanie: 1 x Sikafloor 156 / -161 + posypka z nadmiarem piaskiem kwarcowym 0,3 ÷ 0,8 mm
Warstwa wierzchnia: 2 x Sikafloor 400 N Elastic+

System dla dużych obciążeń + wykończenie powierzchni (grubość warstwy 1,5 – 2,0mm)
Zagruntowanie: 1 x Sikafloor -156 / -161
Warstwa wierzchnia: 2 x Sikafloor-400 N Elastic+ + posypka z nadmiarem barwionym piaskiem kwarcowym 0,3 ÷ 0,8 mm
Powłoka matująca 1 x Sikafloor 410

Wyoblenia / Cokoły (> 4% spadku)
Powłoka: Sikafloor 400 N Elastic+ + 1.5 – 2% wagowo Extender T
Sikafloor®-400 N Elastic+ 3/6

Szczegóły aplikacji
Zużycie
Zagruntowanie Sikafloor 400N Elastic+ + 5% wagowo rozcieńczalnika C 0,3 – 0,5 kg/m²
Warstwa wierzchnia pod lekkie obciążenie Sikafloor 400 N Elastic+ 0,4 – 0,6 kg/m²
Warstwa wierzchnia pod średnie obciążenie 2 x Sikafloor 400N Elastic+ 0,8 – 1,6 kg/m² na warstwę

Powyższe wielkości zużycia są teoretyczne i nie biorą pod uwagę dodatkowego zużycia materiałów koniecznych do wygładzenia i wyrównania podłoża oraz ewentualnych strat.

Jakość podłoża
Podłoże betonowe powinno być zwarte i mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie (minimum 25 N/mm2) Badanie wytrzymałości na odrywanie pull off powinno dać wartość minimum 1.5 N/mm2. Podłoże powinno być czyste i suche, jednorodne, równe, wolne od smarów i olejów, odkurzone i odpylone. Stare powłoki, mleczko cementowe i słabo przylegające cząstki należy usunąć W razie wątpliwości należy wykonać pole próbne. Przygotowanie podłoża Betonowe podłoża należy przygotować mechanicznie przy użyciu urządzeń
strumieniowo-ściernych lub innych, usuwających mleczko cementowe i zapewniających uzyskanie powierzchni czystej, otwartej i lekko szorstkiej Słabe elementy betonu należy usunąć a uszkodzenia powierzchni jak pustki i ubytki muszą zostać w pełni odkryte i oczyszczone.
Wypełnienie ubytków, naprawa i wyrównanie powierzchni musi być wykonane przy użyciu odpowiednich produktów z serii Sikafloor®, Sikadur® lub Sikagard® . Wylewka betonowa lub jastrych cementowy powinny być zagruntowane lub wyrównane w celu uzyskania równej, gładkiej, mocnej powierzchni. Nierówności i porowatość podłoża znacząco wpływają na ilość warstw Sikafloor®-400 N Elastic+
i ostateczną grubość powłoki. Pył oraz luźne i kruche elementy muszą być całkowicie usunięte z całej powierzchni przed aplikacją produktu.

Warunki aplikacji
Temperatura podłoża Minimum +10°C / Maksimum +30°C
Temperatura otoczenia Minimum +10°C / Maksimum +30°C
Wilgotność podłoża Maksimum 4% wagowo
Zalecane sprawdzenie Sika Tramex, metodą CM lub przez suszenie w piecu.
Negatywny wynik testu z folią PE wg ASTM.
Sikafloor-400 N Elastic+ 4/6
Wilgotność względna powietrza Maksimum 80% Minimum 35% (poniżej +20°C: minimum 45%)

Instrukcje aplikacji
Czas mieszania Przed użyciem Sikafloor 400 N Elastic+ należy materiał wymieszać przy użyciu
mieszadła elektrycznego (300 – 400 obr/min) przez 3 minuty. Dalsze mieszanie
może spowodować nadmierne napowietrzenie materiału.

Sposób aplikacji / Narzędzia
Przed aplikacją należy sprawdzić wilgotność podłoża, wilgotność względną i punkt rosy.
W przypadku wilgotności podłoża >4% należy stosować Sikafloor EpoCem® jako czasową barierę przeciwwilgociową.

Zagruntowanie
Dokładnie wetrzeć w podłoże pierwszą warstwę przy użyciu szczotki, wałka lub ściągaczki gumowej uzyskując ciągłą, pozbawioną porów i zagłębień powłokę.

Warstwa wierzchnia
Sikafloor 400 N Elastic+ rozlać i rozprowadzić równomiernie pacą.
Sikafloor 400 N Elastic+ można również nanosić wałkiem, jednak do uzyskania wymaganej grubości warstwy konieczne może być naniesienie kolejnej warstwy materiału. Sikafloor 400 N Elastic+ można także nanosić natryskiem bezpowietrznym (ciśnienie ~ 300 barów, końcówka z otworami 0,53 mm, kąt natrysku 60°). Czyszczenie narzędzi Narzędzia należy czyścić natychmiast po ukończonej pracy rozcieńczalnikiem C. Materiał utwardzony lub związany można usunąć jedynie mechanicznie.

Czas przydatności do użycia
Po otwarciu pojemnika materiał powinien być nanoszony natychmiast. Warstwa związanego materiału w pojemniku może pojawić się w czasie 1 – 2 godzin po otwarciu. Wysokie temperatury i wysoka wilgotność powietrza znacznie przyspieszają wiązanie materiału.

Czasy między nanoszeniem kolejnych warstw
Nanoszenie Sika floor 400 N Elastic+ na Sikafloor-156 / -161:
Temperatura podłoża Minimum Maksimum
+10°C 36 godz. 6 dni
+20°C 24 godz. 4 dni
+30°C 12 godz. 2 dni

Nanoszenie Sikafloor 400N Elastic + na Sikafloor-400 N Elastic+:
Temperatura podłoża Minimum Maksimum +10°C 36 godz. Nie ma ograniczeń.
Sikafloor 400 N Elastic + może być naniesiony po starannym oczyszczeniu.
+20°C 24 godz.
+30°C 16 godz.
Nanoszenie Sikafloor®–410 na Sikafloor®-400 N Elastic+:
Temperatura podłoża Minimum Maksimum
+10°C 36 godz. 5 dni
+20°C 24 godz. 3 dni
+30°C 16 godz. 2 dni
Podane czasy są orientacyjne, wpływ na nie mają zmiany warunków atmosferycznych w szczególności temperatury i wilgotności.
Uwagi do stosowania Nie stosować Sikafloor 400 N Elastic + na podłożach nie izolowanych, w których może wystąpić znaczna prężność pary wodnej. Świeżo naniesiony Sikafloor 400 N Elastic+ należy chronić przed wilgocią, kondensacją pary wodnej, wodą przez co najmniej 24 godziny. W czasie aplikacji materiału gruntującego unikać powstawania kałuż i zastoisk. Przed nałożeniem warstwy wierzchniej Sikafloor 400 N Elastic+, warstwa gruntująca musi być sucha w dotyku. Nie stosować we pomieszczeniach. Materiał nanosić w czasie spadających temperatur. Rosnąca temperatura w czasie aplikacji może powodować powstanie bąbli powietrza i w efekcie drobne wżery i
kratery w powłoce.  W określonych warunkach działające ogrzewanie podłogowe lub wysoka temperatura otoczenia w kombinacji z wysokim obciążeniem punktowym może prowadzić do powstania odcisków na powierzchni żywicy. Używanie agresywnych, niestandardowych środków czyszczących może powodować lokalne przebarwienia na powierzchni posadzki. Jeżeli wymagane jest dodatkowe ogrzewanie, nie należy używać kotłów gazowych, olejowych, parafinowych ani na inne paliwa kopalne. Podczas spalania wydzielają się duże ilości CO2 i H20 w postaci pary wodnej, które mogą mieć niekorzystny wpływ na proces utwardzania. Do ogrzewania używać wyłącznie nagrzewnic
elektrycznych z nadmuchem.

Wiązanie materiału / Możliwość obciążenia
Temperatura
(w.w. 50%) Odporność na deszcz Ruch pieszy Pełne utwardzenie
+10°C 15 godz. 1 – 2 dni* 7 – 14 dni*
+20°C 5 godz. 6 – 24 godz.* 5 – 9 dni*
+30°C 3 godz. 4 – 18 godz.* 3 – 5 dni*

*Znaczny wpływ na szybkość utwardzania ma grubość warstwy materiału Podano czasy orientacyjne. W rzeczywistości mogą być różne w zależności od warunków zewnętrznych.