Sikafloor 390 N odkształcalna powłoka epoksydowa

Sikafloor 390 N 2-składnikowa, odkształcalna i odporna chemicznie posadzka epoksydowa

ZASTOSOWANIE

Sikafloor®-390 N przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców. Sikafloor®-390 N stosowany jest jako mostkująca rysy i odporna chemicznie powłoka na powierzchnie betonowe i jastrychy w zamkniętych obszarach zabezpieczających przed zanieczyszeniem wód gruntowych. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktowac się z przedstawicielem firmy Sika.

CHARAKTERYSTYKA

Sikafloor®-390 N 2-skałdnikową, odkształcalną, barwną posadzką epoksydową o wysokiej odpornoci chemicznej. Materiał typu „total solid” wg metod badawczych niemieckiego stowarzyszenia Deutsche Bauchemie e.V.

  • Wysoka odporność chemiczna
  • Zdolność mostkowania rys
  • Szczelność dla cieczy

KOLOR

Żywica – składnik A barwna ciecz
Utwardzacz – składnik B transparentna ciecz

Produkt dostępny w praktycznie nieograniczonej ilości odcieni kolorystycznych.
Pod wpływem bezpośredniego promieniowania słonecznego może dojść do odbarwień, nie ma to jednak wpływu na właściwości powłoki.

OPAKOWANIE

Składnik A 21,25 kg pojemnik
Składnik B 3,75 kg pojemnik
Składniki A+B 25 kg zestaw