Sikafloor 161 żywica gruntująca

Sikafloor 161 jest ekonomiczną, uniwersalną, dwuskładnikową żywicą epoksydową o niskiej lepkości. Przeznaczona jest do gruntowania, warstw wyrównujących, pośrednich i jastrychów. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE

 • Do gruntowania podłoży betonowych, jastrychów cementowych i zapraw epoksydowych
 • Do podłoży o niskiej do średniej chłonności
 • Materiał gruntujący do ekonomicznych systemów posadzkowych na bazie Sikafloor®-263 SL i Sikafloor®-264 N
 • Spoiwo do zapraw wyrównujących i jastrychów
 • Warstwa pośrednia pod Sikafloor®-263 SL i Sikafloor®-264 N

CHARAKTERYSTYKA

 • Niska lepkość
 • Dobra zdolność penetracji
 • Wysoka przyczepność do podłoża
 • Łatwa aplikacja
 • Krótkie przerwy robocze
 • Uniwersalna

KOLOR

Żywica – składnik A brązowawa, transparentna ciecz
Utwardzacz – składnik B transparentna ciecz

OPAKOWANIE

Składnik A

23,7 kg pojemnik

Składnik B

6,3 kg pojemnik

Składniki A+B

30 kg zestaw

Składnik A

220 kg beczki

Składnik B

177 kg, 59 kg beczki

Składniki A+B

1 beczka składnika A (220 kg) + 1 beczka składnika B (59 kg) = 279 kg

3 beczki składnika A (220kg) + 1 beczka składnika B (177 kg) = 837 kg